Xe bọc thép (20x8x9 cm)

19.500

– Đồ chơi xếp khối bằng gỗ này sẽ trở thành một đồ chơi học tập tuyệt vời cho bất kỳ trẻ mới biết đi. Các khối có thể được sắp xếp theo bất kỳ cấu hình nào trên cột cho phép trẻ em phát triển các kỹ năng vận động ,so sánh theo kích thước, hình dạng và màu sắc.

Mua nhanh